تجهیزات تولید

آسیاب Sturt سوئیسی، جرقه الکتریکی آینه OPS آلمانی، ماشین تراش ژاپنی Mazak، مرکز ماشینکاری Makino Longmen و تجهیزات تست سه مختصات Zeiss.